Vali Yardımcısı Erkan KALENDER

 
GÖREV VE YETKİSİ
1- Başbakanlığa ve Başbakan Yardımcılıklarına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
- Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
b) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
c) Tanıtım Fonu Kurulu Sekreterliği
ç) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
g) Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
ğ) Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
 
2- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Yazı İşleri Müdürlüğü
- 5018 Sayılı Kanun Uyarınca Valiliğimize Tahsis Edilen Ödeneklerin Harcama Yetkilisi
b) Hizmetiçi Eğitim
c) Etik Komisyonu Başkanlığı
ç) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
d) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
e) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
f) BİMER işleri
g) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
ğ) Liman Mülki İdare Amirliği
- Liman Güvenlik Komisyonu Başkanlığı
h) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
ı) Kriz Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kriz Merkezi
i) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
- İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı
j) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
k) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
l) Kutlama Komitesi, Anma Günleri, Haftalar, Bayramlar ve Törenler, Protokol ve Ziyaretlerle ilgili iş ve işlemler
m) Tek Adımda Hizmet Bürosu
 
3- Adalet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Seçim Hizmetleri
b) Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı ile ilişkiler
 
4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- İhale Yetkiisi, Harcama Yetkilisi ve bu yetkilere dayalı iş ve işlemler
b) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 
5- Avrupa Birliği Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl AB Daimi Temas Noktası işlemleri
 
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) EnerjiSA Bartın İşletme Müdürlüğü
b) Enerji Koordinatörlüğü Başkanlığı
 
7- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
b) Toprak Koruma Kurulu ile ilgili işler
c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
ç) Mera Komisyonu Başkanlığı
 
8- Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Kültür ve Turizm Müdürlüğü
b) İl Turizm Komitesi
 
9- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı
c) Bartın Üniversitesi ile ilişkiler
ç) ÖSYM Bürosu ile ilişkiler
 
10- Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar;
 
11- Dilekçe ve Evrak Havalesi ile Vali Tarafından Verilen Diğer Görevler