Vali Yardımcısı Erkan KALENDER

 
GÖREV VE YETKİSİ
1- Başbakanlığa ve Başbakan Yardımcılıklarına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
- Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
b) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
c) Tanıtım Fonu Kurulu Sekreterliği
ç) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
g) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
ğ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
h) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
ı) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
i) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
j) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
k) Kamu ve Özel Bankalar
 
2- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
b) Liman Mülki İdare Amirliği
– Liman Güvenlik Komisyonu Başkanlığı
c) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
ç) Kriz Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kriz Merkezi
d) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
- İl İnsan Hakları Kurul Başkanlığı
e) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
- Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
f) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
g) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
ğ) Kutlama Komitesi, Anma Günleri, Haftalar, Bayramlar ve Törenler, Protokol ve Ziyaretlerle ilgili iş ve işlemler
 
3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- İhale Yetkiisi, Harcama Yetkilisi ve bu yetkilere dayalı iş ve işlemler
b) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 
4- Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Dışişleri Bakanlığı
b) Türkiye ve Diğer Türk Devletleri Arasındaki İlişkilerle İlgili İş ve İşlemler
c) Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerle İlgili Koordinasyon ve Görevlerle İlgili İş ve İşlemler
 
5- Ekonomi Bakanlığı ile İlgili İşlemler;
 
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) EnerjiSA Bartın İşletme Müdürlüğü
b) Enerji Koordinatörlüğü Başkanlığı
 
7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Gümrük Müdürlüğü
b) Ticaret İl Müdürlüğü
c) Rekabet Kurumu Başkanlığı
 
8- Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
b) Bölge Kalkınma İdareleri Başkanlığı
c) BAKKA ile İlgili İşler
 
9- Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Kültür ve Turizm Müdürlüğü
b) İl Turizm Komitesi
 
10- Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Sağlık Müdürlüğü
b) Halk Sağlığı Müdürlüğü
c) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
ç) İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı ile ilgili ilişkiler
 
11- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) PTT Başmüdürlüğü
b) Karayolları 156. Şube Şefliği
c) Liman Başkanlığı
ç) Telekom Müdürlüğü
d) DDY Genel Müdürlüğü
 
12- Dilekçe ve Evrak Havalesi ile Vali Tarafından Verilen Diğer Görevler