Vali Yardımcısı V. Gökhan GÜRBÜZEROL

 
GÖREV VE YETKİSİ
1- Başbakanlığa ve Başbakan Yardımcılıklarına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl OHAL Bürosu iş ve işlemleri
 
2- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
b) İl Jandarma Komutanlığı
- İl Jandarma Disiplin Kurulu Başkanlığı
c) İl Emniyet Müdürlüğü
- İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı
- İl Trafik Komisyonu Başkanlığı
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı
- Disiplin Kurulu Başkanlığı
d) İl İdare Kurulu Müdürlüğü
e) İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
f) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Uygulaması
g) İl Özel İdaresi
ğ) İl Dernekler Müdürlüğü
h) KÖYDES Koordinatörlüğü ve Sorumluluğu
 
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
b) Çalışma ve İş Kurumu Bartın İl Müdürlüğü
c) İstihdam Geliştirici ve Sosyal Amaçlı Projelerin Koordinasyonu İş ve İşlemleri
ç) Devlet Personel Başkanlığı
d) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri
 
4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
b) Tapu Müdürlüğü
c) Kadastro Müdürlüğü
ç) Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı
 
5- Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
b) Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlükleri iş ve işlemleri
c) Türkiye Futbol Federasyonu
ç) İl Spor Güvenlik Kurulu iş ve işlemleri
 
6- Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Garnizon Komutanlığı ile ilişkiler
b) Askerlik Şubesi Başkanlığı
c) Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıları Kayıt, Takip ve Yakalanmaları ile Haklarında Hukuki İşlemlere ait iş ve işlemler
 
7- Dilekçe ve Evrak Havalesi ile Vali Tarafından Verilen Diğer Görevler