Vali Yardımcısı V. Gökhan GÜRBÜZEROL

 
GÖREV VE YETKİSİ
1- Başbakanlığa ve Başbakan Yardımcılıklarına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl OHAL Bürosu iş ve işlemleri
 
2- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
b) İl Jandarma Komutanlığı
- İl Jandarma Disiplin Kurulu Başkanlığı
c) İl Emniyet Müdürlüğü
- İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı
- İl Trafik Komisyonu Başkanlığı
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı
- Bölge Komutanlığı Disiplin Kurulu Başkanlığı
d) İl Özel İdaresi
e) İl Dernekler Müdürlüğü
f) KÖYDES Koordinatörlüğü ve Sorumluluğu
 
3- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
b) Organize Sanayi ile ilgili ilişkiler
c) Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
ç) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
d) KOSGEB iş ve işlemleri
 
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
b) Çalışma ve İş Kurumu Bartın İl Müdürlüğü
c) İstihdam Geliştirici ve Sosyal Amaçlı Projelerin Koordinasyonu İş ve İşlemleri
ç) Devlet Personel Başkanlığı
d) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri
 
5- Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Garnizon Komutanlığı ile ilişkiler
b) Askerlik Şubesi Başkanlığı
c) Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıları Kayıt, Takip ve Yakalanmaları ile Haklarında Hukuki İşlemlere ait iş ve işlemler
 
6- Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Meteoroloji Müdürlüğü
b) DSİ 233. Şube Müdürlüğü
c) Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
ç) Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü
d) Orman İşletme Müdürlüğü
 
7- Dilekçe ve Evrak Havalesi ile Vali Tarafından Verilen Diğer Görevler