Vali Yardımcısı Murat KARASU

 
GÖREV VE YETKİSİ
1- Başbakanlığa ve Başbakan Yardımcılıklarına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Diyanet İşleri Başkanlığı
- İl Müftülüğü iş ve işlemleri
b) Vakıflar Genel Müdürlüğü
c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
ç) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
d) Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
e) Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
 
2- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Yazı İşleri Müdürlüğü
- 5018 Sayılı Kanun Uyarınca Valiliğimize Tahsis Edilen Ödeneklerin Harcama Yetkilisi
b) Hizmetiçi Eğitim
c) Etik Komisyonu Başkanlığı
ç) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
d) İl İdare Kurulu Müdürlüğü
e) İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
f) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Uygulanması
g) Köylere Hizmet Götürme Birliği
ğ) Tek Adımda Hizmet Bürosu
h) İl Göç İdaresi Müdürlüğü
ı) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
i) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
j) BİMER İşleri
 
3- Adalet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Seçim Hizmetleri
b) Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı ile İlişkiler
 
4- Avrupa Birliği Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl AB Daimi Temas Noktası işlemleri
 
5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
b) Tapu Müdürlüğü
c) Kadastro Müdürlüğü
ç) Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı
 
6- Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
b) Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlükleri iş ve işlemleri
c) Türkiye Futbol Federasyonu
ç) İl Spor Güvenlik Kurulu iş ve işlemleri
 
7- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
b) Toprak Koruma Kurulu ile ilgili işler
c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
ç) Mera Komisyonu Başkanlığı
 
8- Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Defterdarlığı
b) Vergi Dairesi Müdürlüğü
 
9- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı
c) Bartın Üniversitesi ile ilişkiler
ç) ÖSYM Bürosu ile ilişkiler
 
10- Dilekçe ve Evrak Havalesi ile Vali Tarafından Verilen Diğer Görevler